پیمان شانگهای؛ دروازه‌ای به سوی اوراسیا و شرق آسیا