استخدام و دعوت به همکاری در یک …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …تعمیر تلویزیون ال جیطراحی، چاپ و تولید انواع جعبه