اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمرین دوباره سجاد غریبی، هالک ایرانی برای یک ماجرای تازه؟