قصر بهرام؛ سفر به دل کویر ایران/ آنچه که باید از این سفر منحصر به فرد بدانید (فیلم)