قیمت یک واحد در طرح جدید مسکن چقدر تمام می‌شود؟ (فیلم)

قیمت یک واحد در طرح جدید مسکن چقدر تمام می‌شود؟ (فیلم)