پیش‌بینی کارشناسی: تقاضای سرکوب‌شدۀ سفر، به‌زودی سرباز می‌کند/با جامعه‌ای خسته، خشمگین، افسرده، روبروییم

پیش‌بینی کارشناسی: تقاضای سرکوب‌شدۀ سفر، به‌زودی سرباز می‌کند/با جامعه‌ای خسته، خشمگین، افسرده، روبروییم