آذربایجان غربی/ کشف و توقیف سلاح از قاچاقچیان

آذربایجان غربی/ کشف و توقیف سلاح از قاچاقچیان