‏اقدام جسورانه سرباز وظیفه در برخورد با یک دزد (فیلم)