سکانس خاطره انگیز سریال  پدر سالار  از زبان زنده یاد سیامک اطلسی (فیلم)