اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون دانشگاه جندی شاپور اهواز: به سرعت در حال وارد شدن به سیاه چاله جمعیتی هستیم