طلب ۳۰ هزار میلیاردی خوزستان از وزارت نفت بابت عوارض آلایندگی

طلب ۳۰ هزار میلیاردی خوزستان از وزارت نفت بابت عوارض آلایندگی