نمکی طی نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب: هر لحظه دیرتر تصمیم بگیریم، ابعاد فاجعه وسیع‌تر خواهد شد/ شاید دو هفته تعطیلی جدی، فشار نفس‌گیر بر همکاران ما بکاهد