روزانه یک‌هزار عراقی وارد مشهد می‌شوند/ کف قیمت تور برای عراقی‌ها ۲۰ دلار

روزانه یک‌هزار عراقی وارد مشهد می‌شوند/ کف قیمت تور برای عراقی‌ها ۲۰ دلار