اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمار تکان‌ دهنده از بحران گرانی مسکن/ سهم هزینه مسکن در جهان ۱۸ درصد است در ایران ۶۰ تا ۷۰ درصد