خاندان گوچی 21 میلیون دلار در افتتاحیه اکرانش فروخت

خاندان گوچی 21 میلیون دلار در افتتاحیه اکرانش فروخت