نگاهی به 12 تحلیف گذشته/ مهم‌ترین تفاوت مراسم امروز با سوگندهای پیشین