سکانسی از نقش آفرینی زنده یاد سیامک اطلسی در سریال  مختارنامه  (فیلم)