تقدیم با عشق؛ «۷ بُز طلایی» هدیه آدیداس به مسی مقابل برج ایفل

تقدیم با عشق؛ «۷ بُز طلایی» هدیه آدیداس به مسی مقابل برج ایفل