محمدرضا گرایی قهرمان المپیک شد/ دومین طلا برای کاروان ایران