آلمان؛ میلیاردرها ثروت خود را به سوئیس می‌برند/ دلیل: احتمال قدرت گرفتن احزاب چپ