شیخ فضل‌الله نوری؛ اعدام با حکم شیخ ابراهیم زنجانی