رییس بسیج رسانه: در میزان سواد رسانه‌ای جزو فقیرترین مردم دنیا هستیم/ همه برای اصلاح قانون مطبوعات در کشور آماده شوند

رییس بسیج رسانه: در میزان سواد رسانه‌ای جزو فقیرترین مردم دنیا هستیم/ همه برای اصلاح قانون مطبوعات در کشور آماده شوند