روز جهانی صلح؛ «نه» به نفرت‌پراکنی آنلاین/ در ستایش صلح با خویشتن