بازنشر: ویتامین پرچمدار در برابر کرونا/ 60 درصد ابتلای بیشتر در صورت کمبود این ویتامین