حضور نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی 4 برابر شده است/به زودی سرماخوردگی روانی می‌آید