اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فشار اسرائیل بر فرانسه: برای مذاکرات هسته ای ایران، سقف زمانی تعیین کنید