اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزارت آموزش و پرورش: ویدئوی تنبیه دانش‌آموز توسط معلم مربوط به ایران نیست