آذربایجان شرقی/ رسیدگی به اتهام کودک‌آزاری معلم اهری در شعبه ویژه