حاجی بابایی:
افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم منوط به لایحه بودجه و مصوبه مجلس است