۸ کشته و ۲ مفقود درپی سیل و آبگرفتگی در ۳ استان کشور