پس‌اندازهایی که صرف هزینه‌های درمان می‌شود/ درمان، یک کالای لاکچری برای کارگران

پس‌اندازهایی که صرف هزینه‌های درمان می‌شود/ درمان، یک کالای لاکچری برای کارگران