روزنامه جمهوری اسلامی: صداوسیما به سبک دوره قاجار خبررسانی می کند

روزنامه جمهوری اسلامی: صداوسیما به سبک دوره قاجار خبررسانی می کند