تعمیر پلاک مرادیتاج گل ترحیمدستگاه دوخت دستیبلبرينگ انصاري

مادر ایلان ماسک، باعث سقوط قیمت  دوج کوین  شد (+فیلم)