ماجرای قدردانی عجیب مردم چین از شرکتی که به سیل زدگان کمک کرده بود