وزارت بهداشت: تعداد زنان مبتلا به ایدز افزایش پیدا کرده است/ شناسایی ۱۲۱ مورد در هفته اخیر

وزارت بهداشت: تعداد زنان مبتلا به ایدز افزایش پیدا کرده است/ شناسایی ۱۲۱ مورد در هفته اخیر