اطلاعیه ناجا در پی انهدام باند تروریستی در خوزستان

اطلاعیه ناجا در پی انهدام  باند تروریستی  در خوزستان