شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۰ / 29 January, 2022


خانواده تبعیدی پهلوی در سال 1979 از کارخانه رولز رویس خواست این خودرو را پس از تعمیر به آنها بازگرداند و ادعا کرد که خودرو متعلق به آنها است".

لینک مطلب