بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق …صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …خرید فروش تعمیرات میکروسکوپدستگاه بسته بندی پیلوپک

حمله طالبان به فرودگاه قندهار/ درگیری در شهرهای اصلی/ حس و حال شهروندان عادی