اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روسیه: نزدیک به ۷۰۰ اوکراینی در ماریوپل تسلیم شده‌اند