نماینده مجلس: اجاره سوله برای تولید لوازم خانگی بی کیفیت با مونتاژ