معاون قوه قضاییه: در نوار مرزی گزارش رسید که ۵۰ درصد مردم را به مواد مخدر صنعتی معتاد کردند/ دشمن همین را می‌خواهد و این از ترور بدتر است

معاون قوه قضاییه: در نوار مرزی گزارش رسید که ۵۰ درصد مردم را به مواد مخدر صنعتی معتاد کردند/ دشمن همین را می‌خواهد و این از ترور بدتر است