اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون اول رئیس جمهور: شهرداری ها برای توسعه کشور وظایفی فراتر از تکالیف روزمره برای خود در نظر بگیرند