اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ابطحی: از وقتی مساجد پایگاه سیاسی شد، متدینان از آن بریدند