درگذشت بازیکن سابق تیم ملی فوتبال امید ایران بر اثر سکته قلبی

درگذشت بازیکن سابق تیم ملی فوتبال امید ایران بر اثر سکته قلبی