اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمریکا: با سوریه نه عادی‌سازی می‌کنیم و نه تشویق به این کار