وجود بیش از ۲۹۰۰ بیمار مبتلا به HIV در خوزستان/ ۸۰ درصد مبتلایان، مرد هستند

وجود بیش از ۲۹۰۰ بیمار مبتلا به HIV در خوزستان/ ۸۰ درصد مبتلایان، مرد هستند