اماراتی‌ها دلار می‌شمارند و ما سرگرم دیدن عکس‌های احمدی نژاد هستیم