اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هشدار نفوذ توده بعدی خاک از عراق به خوزستان