اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرباز اوکراینی برای روشن کردن تانک غنیمتی روس با خدمات پشتیبانی روسیه تماس گرفت