بامزه‌ترین آدم «جوکر» از دیدگاه علیخانی چه کسی بود؟ (فیلم)

بامزه‌ترین آدم «جوکر» از دیدگاه علیخانی چه کسی بود؟ (فیلم)